Briefwisseling, nota's en teksten uit het archief van Robert Hertogen
voor een beter begrip van een generatie die, geïnspireerd door Cardijn, 
zich belangeloos inzette voor het wel en wee van de gewone man.

Langs het leven van Robert Hertogen wordt doorkijk gegeven op het Interbellum, de 2de wereldoorlog, de voor- en naoorlogse opbouw van de sociale bewegingen, de derde wereldactie, jeugdbewegingleven, Parijs 68, Limburgse stakingen en de grote frustratie over het 'vergeten' van de KAJ-verzetsactie in de uitzendingen van Maurice De Wilde over de 2de wereldoorlog. Vermelde namen gelden als gedachtenis en eerbetoon.

Teksten volgens datum van publicatie - Naar chronologische ordening

   
Langs onderstaand overzicht (in volgorde van publicatie) of het menu aan de linkerkant (in chronologische orde) 
kunnen de teksten doorlopen worden. Voor vragen, aanvullingen en commentaar: mail

Datum

Datum tekst Aard Van Aan/in Inhoud
15-11-2007 1986 Boek

KSA-VKSJ
Hasselt

Bevolking Lieve Gevers, Honderd jaar Katholieke Studerende Jeugd 1884-1984, De geschiedenis van de Hasseltse Jonge Klauwaarts, Hasselt, 1986, KSJ Hasselt-centrum i.s.m. KADOC, Leuven
15-11-2007 09-09-1978 Rapport Jan Hertogen
Kris Hertogen
Luk Hertogen
Rita Keunen

KSA-VKSJ
Hasselt en
Het Belang van
Limburg

Bijdrage tot de geschiedschrijving van KSA-VKSJ Hasselt, een reactie op de brochure en het persartikel nav het 95-jarig bestaan
15-11-2007 06-09-1978 Artikel

x

Het Belang van
Limburg

KSA-VKSJ Hasselt 95 jaar - HBVL 06-09-1978. In 1884 door Eugeen Leën gesticht onder de leuze:" Doe wel en zie niet om". In HBVL heet 1967-1974 de 'pijnlijkste' periode.
15-11-2007 09-1978 Brochure

KSA-VKSJ
Hasselt

Bevolking

Brochore 95 jaar KSA-VKSJ met aanduiding van de periode 1967-1974 als wellicht de pijnlijkste uit de KSA-VKSJ geschiedenis.

09-10-2007 29-11-1973 Brief Robert Hertogen C.S.B.O. Ontslagname uit de Provinciaal Raad  van Beheer C.S.B.O.
Centra voor Studie en BeroepsOriëntering
08-10-2007 198x Verslag Robert Hertogen KWB Winterslag Herinneringe aan K.W.B. en Mijnwerkers-Brancardiers Sint-Eventius-Winterslag
08-10-2007 10-06-1983 Brief Robert Hertogen Maurice De wilde Reeks "De nieuwe Orde-BRT"
08-10-2007 08-12-1983 Verslag Robert Hertogen ... Contacten als kajotter, oud-kajotter met personen en instellingen in West-Vlaanderen of elders, ondermeer Monseigneur Brijs, G. Cool...
08-10-2007 Zomer 1982 Verslag Robert Hertogen ... Afdeling Riemst-Heukelom, ontstaan en aanloop
geschiedenis  van de K.A.J.
17-05-2007 14-09-1985 Verslag Robert Hertogen Paul Colson KAJ en KWB in Nerem, werktreinen naar Luik, Hanen en vergaderen
15-05-2007 21-11-1984 Artikel Emilie Arnould La Cité  Les chrétiens dans la Résistance
18-03-2007 08-06-1944 Brief 'PIUS XII' Robert Hertogen Dank voor Hulp Arbeiders in de Vreemde, zegening toekomstig gezin en werk.
18-03-2007 14-07-1944 Circulaire Piet Monballyu Kajotters in Duitsland Opvolging Robert Hertogen bij Hulp Arbeiders in den Vreemde na vertrek voor apostolaat volwassenen, de 'nieuwe' vrede, activiteiten
14-03-2007 25-01-1946 Artikel Journalist Het Nieuwsblad Gedeporteerde Kajotters, weerstand in Duitsland, de 'kluizenaar"
14-03-2007 08-11-1943 Circulaire Robert Hertogen Kajotters in Duitsland Kristus-Koning feest, God-werkman, kerstpaketten
12-03-2007 24-09-1943 Circulaire Robert Hertogen Kajotters in Duitsland Kristelijke naastenliefde, solidariteit, boterham delen
06-03-2007 13-04-1983 Brief Robert Hertogen Familie De Crick Gedachtenis voor E.H. Nestor De Crick
28-02-2007 24-11-1984 Artikel Emilie Arnould La Cité  La communauté chrétienne et les Juifs pendant la guerre
28-02-2007 22-11-1984 Artikel Emilie Arnould La Cité  La JOC et la Résistance 
28-02-2007 21-12-1989 Brief Robert Hertogen Mgr. Schreurs Gelukwens, Mgr. Kerkhofs, verkenning Fordstreek
28-02-2007 11-11-1984 Brief Robert Hertogen Eugène Coine RTBF-over WO II 1984, Bert Aerts, BRT 1985
27-02-2007 17-11-1983 Brief Robert Hertogen Louis Vos, KADOC KAJ-geschiedenis, KSA-VKSJ Hasselt