Voorouders familie Hertogen-Heinig Organigram

Elk nageslacht heeft voorgeslacht
in de genen en in het beleefde,
in het doen en in het laten,
in het verlangen en het vrezen,
generaties spiegelen het verleden,
het leven wordt in elkeen voortgezet
in uniek en ongebonden zelfbesef,
maar weten van waar men komt
leert soms waar men voor staat
in welke richting dat men gaat
en wat de toekomst brengen kan.

Start en archiefsite van 25/01/2016: Hertogen-Heinig        
Hertogen Robert, een leven in dienst van de gewone man

"Heinig is misschien een Duitse naam" zei Tante Paula meermaals. Hief zij hiermee een tipje van
de sluier van hun afkomst. Hun vader, Jean Baptist, was een Duitse staatsburger voor hij in 1903
de Belgische nationaliteit verwierf. Werd die afkomst hen verzwegen of aan ons, om welke reden?
Lees het andere verhaal: Koethen en de familiereünie bij het 100 jaar overlijden Wilhelm Heinig

Update 12/06/2023 -
Hertogen Robert - drie VRT reportages    
Update 11/11/2022
- Duitse Belgen voor, in, na de oorlog (En)  
Update 11/11/2022 - Hulpcomité voor Belgen in Alten-Gabrow 

Update 19/12/2008 -
Ruhr en de spoorlijn Tongeren-Aken        
Update 16/08/2018 -
Adellijke afkomst Hertogen - Ari Soli Deo
Update 17/02/2018
- Waar komt de naam Paula vandaan        
Update 17/02/2018
- Brief van Guillaume Heinig, 08/02/1918  
  Update 18/03/2018
- Tentoonstelling Gastvrij Brussel?              
Update 02/10/2017 -
Microgeschiedenis Heinig van Hubert     
Update 10/06/2017 - De Duitse achtergrond de familie Heinig  
Update 02/02/2016
- Herwerkte genealogie familie Hertogen    
 
Wandeling in het ouderhuis, in Explorer mét muziek!